Fotogalerie

Workshop Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy

V pátek 29. 9. 2017 se na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy uskutečnil workshop věnovaný mezioborovému studiu vojenství novověku a doby modernizace. Odeznělo celkem deset příspěvků, z nichž více než polovina byla věnována problematice třicetileté války v českých zemích. Konference se celkem zúčastnilo na dvě desítky badatelů z Čech, Moravy a Slezska. Většinou se zúčastnili archeologové, v menší míře též historici.

Na konferenci vystoupil prof. Václav Matoušek s příspěvkem o výsledcích archeologického výzkumu na bojišti u Třebele v roce 1647.

K dispozici je program a anotace příspěvků.

Workshop je jedním z výstupů grantového projektu Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech (GAČR 15-03380S).