Kontakty

logo Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Katedra sociální a kulturní ekologie

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (matousek et fhs.cuni.cz)

 

logo Západočeské univerzity Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta filozofická
Katedra archeologie

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (vareka et kar.zcu.cz)

 

logo ČVUT ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra geomatiky

Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (zimova et fsv.cvut.cz)