Postup řešení projektu

Řešení projektu je rozloženo do tří let.

2015

Úvodní archeologické terénní práce ve vzorové lokalitě Třebel. Sběr a tvorba databáze relevantních historických poznatků. Studium publikované i nepublikované literatury o dopadech třicetileté války na české země. Digitalizace historických map zájmových oblastí pro použití v GIS. Počáteční interdisciplinární analýzy zaměřené na ikonografické prameny spojené s bojišti v Chebu a Třebeli v roce 1647. Identifikace míst pro sběr paleobotanických vzorků sedimentů pro rekonstrukci krajiny.

2016

Pokračování archivního výzkumu a studia srovnávací literatury o dopadech třicetileté války. Archeologické terénní práce na bojišti Třebel a analýza válečných dopadů na krajinu nástroji GIS. Interdisciplinární analýzy ikonografických pramenů budou pokračovat zkoumáním vybraných lokalit. Příprava interaktivního mapového serveru pro publikování kartografických výsledků projektu na internetu. Sběr paleobotanických vzorků zejména v oblasti Třebel. Konání mezinárodní konference „Proměny krajiny v době třicetileté války“.

2017

Dokončení projektu a prezentování výsledků. Publikace sborníku a výzkumné monografie zaměřené na kampaně švédské armády v roce 1647 v Čechách. Kompletace kartografických výstupů a jejich zveřejnění na mapovém serveru spolu s databází výsledků výzkumu.