Účast na konferencích

2017

CHAT 2017 Amsterdam: Heritage, Memory, Art, and Agency. School for Heritage, Memory and Material Culture, University of Amsterdam. Amsterdam, 2.-5. 11. 2017. (prezentace posteru Matoušek: Swedish rock fortress from 1647 on Hrotek Hill, West Bohemia, Czech Republic)
http://www.chat2017.nl/

11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Sdružení historiků ČR. Olomouc, 13.-15. 9. 2017. (prezentace příspěvku Preusz: Historická archeologie válečného konfliktu. Současný stav a perspektivy výzkumu třicetileté války (1618 - 1648))
http://historieolomouc2017.upol.cz/

22. Kartografická konference „Kartografie bez hranic“. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, a Česká kartografická společnost. Liberec, 6.-8. 9. 2017. (prezentace posteru Janata-Zimová-Soukup-Pavelka: Projekt výzkumu rytin bojišť třicetileté války - postup, analýzy a výstupy)
http://22kk.tul.cz/

28th International Cartographic Conference ICC 2017. International Cartographic Association ICA, Washington D.C., USA, 2.-7. 7. 2017. (příspěvek Janata-Zimová: Issues of Georeferencing Iconographic Sources Related to Thirty Year's War in the Czech Lands)
http://icc2017.org/

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 27. 6. - 6. 7. 2017. (účast formou publisher: článek ve sborníku Hůlková–Matoušková–Pavelka–Janata: Archaeological Survey of a Field Fortification of the Thirty Year's War; článek ve sborníku Housarová–Šedina–Pavelka: Use of Geomatic Methods for Finding and Documenting Historical Artillery Redoubts)
http://www.sgem.org/

Society for Historical Archaeology Conference. 50th Anniversary Conference on Historical and Underwater Archaeology, Forth Worth, Texas, USA, 4.-8. 1. 2017. (příspěvek Holata-Preusz: Abandoned Rural Settlements and Landscape Transformations in the Early Modern and Modern Period: Innovative Methodological Approaches of Historical Archaeology within a Central European Context)
https://sha.org/conferences/

2016

Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené. Národní zemědělské muzeum a Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, 13.-14. 10. 2016. (příspěvek Matoušek-Hájek: Třicetiletá válka a zemědělská krajina. Výpovědní možnosti písemných, archeologických, kartografických a ikonografických pramenů na příkladu bitvy u Třebele (1647))
http://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/agrarian-history-conference-prague

Archaeologia historica. 48. ročník, mezinárodní konference středověku na téma "Postmedievální archeologie", pořadatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 19.-23. 9. 2016. (příspěvek Musil-Netolický-Preusz: Archeologický odraz třicetileté války na Chrudimsku)
http://www.ff.jcu.cz/archaeologia-historica-2016

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 28. 6. - 7. 7. 2016. (účast formou publisher: článek ve sborníku Faltýnová-Janata-Pavelka: Combination of Airborne Laser Scanning and Other Non-destructive Techniques for Archaeological Prospection)
http://www.sgem.org/

6th International Conference on Cartography and GIS. Bulgarian Cartographic Association, Albena, Bulgaria, 13.-17. 6. 2016. (příspěvek Janata-Matoušek-Zimová: Geospatial Approach to a Thirty-Years-War Military Encampment in Central Moravia Using Iconographic Sources)
http://iccgis2016.cartography-gis.com/

3rd International Conference on Defence Sites: Heritage and Future 2016. Konferenci pořádal Wessex Institute, United Kingdom a University of Alicante. Alicante, 4.-6. 5. 2016. (příspěvek Matoušek: Documentation, recognition and protection of the modern field fortifications in the Czech Republic. Case study: the Thrity Years´War)
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2016/defence-heritage-2016

2015

War and Peace in Early Modern Literature and Culture. Konference pořádaná ve spolupráci se School of English and the School of Modern Languages at Queen’s University Belfast. Belfast, 26.-28. 11. 2015. (příspěvek Zimová-Janata-Chlíbec-Matoušek: Thirty Years War in the Czech lands on engravings in Theatrum Europaeum - Preliminary results of interdisciplinary analyses)
http://blogs.qub.ac.uk/wandp/programme/

European Association of Archaeologists (EAA) conference, Glasgow 2.-5. 9. 2015: L. Holata, Marginal and Peripheral Landscapes in Drahany Uplands and Rokycany Region (The Czech Republic): In: Medieval and Post-Medieval Settlement Abandonment and Human-Environmental Interactions.
http://eaaglasgow2015.com/

1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna University of Technology, 10.-12. 11. 2015 (příspěvek Janata-Zimová: Iconographic Sources of Swedish Campaign in 1647 in Bohemia in Multidisciplinary Research)
http://cartography.tuwien.ac.at/invitation-to-the-1st-ica-european-symposium-on-cartography/

34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy „Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii“, ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií UK v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1, 6.-7. 10. 2015. (příspěvek Matoušek-Chlíbec-Janata-Zimová: Plány obléhání Chebu v červnu a červenci 1647 v Theatru Europaeu. Příklad interdisciplinárního studia ikonografických pramenů)
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=105

Archaeologia historica. 47. ročník, mezinárodní konference středověku, pořadatel Západočeská univerzita v Plzni, Cheb, 14.-18. 9. 2015. (příspěvek Preusz-Matoušek-Hrnčiřík-Šámal: The Bronze Golden Fleece. Catholic military pendant from the battlefield of Rozvadov/Waidhaus 1621)
http://ah2015.zcu.cz/

21. kartografická konference „Všechny tváře kartografie“, pořadatel Kartografická společnost ČR, 3.- 4. 9. 2015 Lednice. (poster Janata-Zimová-Soukup: Švédské tažení třicetileté války: ikonografické prameny)
http://czechmaps.cz/21kk/

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, Sofia, 18.-24. 6. 2015. (článek ve sborníku Janata-Zimová-Matoušek)
http://www.sgem.org/