Projekt

Název

Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech

Abstrakt

Projekt zkoumá proměny venkovské krajiny a sídel Čech, jež se udály během třicetileté války (1618-1648), která měla devastující dopad na mnoho regionů střední Evropy. Předběžný archeologický výzkum v západních Čechách ukázal, že vliv jednotlivých válečných událostí může být na regionální úrovni překvapivě složitý. Projekt je inovativní aplikováním přísně interdisciplinárního přístupu, který kombinuje údaje z písemných, ikonografických, kartografických, environmentálních a archeologických zdrojů zkoumané pomocí moderních metod využívajících geoprostorové technologie.

Cíl

Prozkoumat proměny české krajiny v době třicetileté války porovnáním písemných, ikonografických, archeologických a environmentálních dat. Ilustrovat principy interdisciplinárního výzkumu na příkladu švédského tažení v roce 1647.

Termín

Řešení projektu je rozloženo v letech 2015-2017.