Konference Plzeň

V rámci řešení projektu se bude konat v Plzni mezinárodní konference „Proměny krajiny v době třicetileté války“.