Úvod  Poloha zámku  Historie zámku  Prostorový model  Virtuální procházka  Diplomová práce

Bc. Markéta Hyndráková

mhpida@seznam.cz

© 2013


Virtuální procházka

Virtuální prohlídka je interaktivní prezentace prostoru. Díky zornému úhlu až 360° horizontálně a 180° vertikálně lze pomocí virtuální prohlídky získat mnohem lepší představu o prezentovaném prostoru než nabízí běžná fotografie. Uživatel sledující virtuální prohlídku na obrazovce nabývá dojem, že je fyzicky přítomen na prezentovaném místě a může interaktivně pomocí myši či klávesnice volit směr, kterým se chce podívat. Vidí tak prostor a objekty kolem sebe, nad i pod sebou. Přiblížením si může prohlédnout zajímavé detaily a naopak oddálením získá širokoúhlý pohled. Základem virtuální prohlídky je panoramatická fotografie, proto se namísto pojmu Virtuální prohlídka, také někdy používá termínu Panoramatická prohlídka. Dle tělesa, na který je panoramatický snímek promítán, rozlišujeme typy panoramatických prohlídek. Nejrozšířenějším je prohlídka sférická, která zachycuje celý prostor v rozsahu 360° horizontálně a 180° vertikálně, promítaná na kouli. Spojením několika virtuálních prohlídek pomocí aktivních bodů lze vytvořit virtuální procházku budovou či jiným prostorem.


Plánek virtuální procházky


1

Mramorový pokoj

LEVÉ KŘÍDLO: Mramorový pokoj


2

Komnata 1

LEVÉ KŘÍDLO: Komnata1


3

Komnata 2

LEVÉ KŘÍDLO: Komnata2


4

Chodba v levém křídle

LEVÉ KŘÍDLO: Chodba


5

Císařský sál

Císařský sál


6

Čínská komnata 1

PRAVÉ KŘÍDLO: Čínská komnata1


7

Čínská komnata 2

PRAVÉ KŘÍDLO: Čínská komnata2


8

Čínská komnata 3

PRAVÉ KŘÍDLO: Čínská komnata3


9

Kaple

PRAVÉ KŘÍDLO: Kaple


10

Chodba v pravém křídle

PRAVÉ KŘÍDLO: Chodba
V rámci diplomové práce "Možnosti prezentace stavebních objektů" na Fakultě stavební ČVUT v Praze

vyhotovila Bc. Markéta Hyndráková

2013