Úvod  Poloha zámku  Historie zámku  Prostorový model  Virtuální procházka  Diplomová práce

Bc. Markéta Hyndráková

mhpida@seznam.cz

© 2013


Diplomová práce

Tyto webové stránky byly vypracovány v rámci diplomové práce na téma: „Možnosti prezentace stavebních objektů”.


Text práce je ke stažení zde.


Animace průletu nad modelem ve formátu wmv je zde.


V rámci diplomové práce "Možnosti prezentace stavebních objektů" na Fakultě stavební ČVUT v Praze

vyhotovila Bc. Markéta Hyndráková

2013