Úvod  Poloha zámku  Historie zámku  Prostorový model  Virtuální procházka  Diplomová práce

Bc. Markéta Hyndráková

mhpida@seznam.cz

© 2013


Prostorový model

Trojrozměrný model byl vytvořen v programu Trimble SketchUp v. 6. Jako podklad ke konstrukci posloužila stavební dokumentace objektu, kterou mi za tímto účelem zapůjčil Ing. arch. Stanislav Běhal z GHMP. Podrobný postup tvorby modelu je popsán v textu Diplomové práce, který je ke stažení zde. K prezentaci modelu je využito několika následujících možností.Animace

Video s průletem kolem modelu Zámku Troja bylo zveřejněno na serveru Youtube.cz. Níže je video uvedeno, pro jeho přehrátí je nutné připojení k internetu.Spread3D

Prostřednictvím aplikace Spread3D lze modelem za použití myši libovolně otáčet všema směry, přibližovat a posouvat. Zde je model ukázán i s hranami. Model bez hran je na ukázku prezentován pomocí Online služby Sketchfab. Model je objemný a tedy náročný na hardware počítače. Plynulou manipulaci zaručuje tato konfigurace: CPU Intel Core i7, 2.0GHz; 8 GB RAM; NVIDIA GeForce GT540M s 1 GB vlastní paměti GDDR3.

ONLINE prohlížení modeluSketchfab

Pomocí ONLINE služby Sketchfab lze s modelem manipulovat obdobně jako ve Spread3D. K prohlížení pomocí této služby je nutné připojení k internetu, neboť pracuje Online. V závislosti na rychlosti připojení trvá načítání několik desítek sekund. K prohlížení je potřeba mít ve vašem PC povolenou aplikaci WebGL.


Galerie 3D objektů a Google Earth

Model je nahrán v Galerii 3D objektů. Původní záměr byl prezentovat jej v aplikaci Google Earth, ale to bohužel nemohlo být splněno. Model splňuje všechna kritéria přijatelnosti budovy do google Earth, až na jednu. Jeho velikost přesahuje 10Mb. V budoucnu bude model zjednodušen tak, aby mohl být v aplikaci Google Earth zveřejněn.

V rámci diplomové práce "Možnosti prezentace stavebních objektů" na Fakultě stavební ČVUT v Praze

vyhotovila Bc. Markéta Hyndráková

2013