Úvod  Poloha zámku  Historie zámku  Prostorový model  Virtuální procházka  Diplomová práce

Bc. Markéta Hyndráková

mhpida@seznam.cz

© 2013


Úvod

Vítejte na stránkách prezentujících Zámek Troja.


Zámek Troja (známý též jako „Trojský zámek”) se nachází v sedmém pražském obvodu, ve čtvrti Troja, hned v sousedství zoologické zahrady.

Vrcholně barokní letohrádek ze 17. století obklopuje rozlehlá terasovitá zámecká zahrada ve francouzsko-italském stylu. V zahradách se nachází mnoho fontán, terakotových váz, bust, okrasných i ovocných stromů a také malé přírodní bludiště. Skvostem Trojského zámku je dvojramenné schodiště na jižním průčelí, bohatě zdobené plastikami zápasících Olympanů a Titánů.

Nejstarší zámek na území dnešní Prahy a jeho přilehlé provozní budovy jsou založeny na částečně uměle vytvořené terénní terase pod úpatím vinice svaté Kláry, která dříve také k zámku náležela, ale nad úrovní říční nivy Vltavy. Tato vyvýšená situace měla stavbu ochránit před povodní a zároveň zajišťovala krásné výhledy směrem k jihu, kdy se na protějším břehu Vlatvy terén zdvihá až k dominantě Hradčan.

V současné době je zámek v držení Galerie hlavního města Prahy, která zde pořádá řadu výstav sezonních i dlouhodobých. Dlouhodobá expozice ze sbírek GHMP předtavuje přední české umělce, kteří od osmedátých a devadesátých let 19. století připravovali půdu modernismu a zároveň tvůrce o generaci mladší, kteří se od roku 1907 sdružovali kolem skupiny Osma, či později kolem Skupiny výtvarných umělců. Mimo ně jsou zastoupeni i bytostní krajináři, jejichž tvorba zůstala umírnění a nedospěla k rozkladu forem.

Zámek je veřejnosti zpřístupněn pouze v letním období v návštěvních hodinách. Prohlídky s průvodcem GHMP zajišťuje pouze pro skupiny nad 5 osob a na objednávku.

Bezbariérový přistup je zajištěn jen v suterénu a přízemí, zbývající výstavní prostory bezbariérový přístup nemají.Oficiální webové stránky GHMP - objekt Trojský zámek:      GHMP: ZÁMEK TROJA

V rámci diplomové práce "Možnosti prezentace stavebních objektů" na Fakultě stavební ČVUT v Praze

vyhotovila Bc. Markéta Hyndráková

2013