• KE STAŽENÍ
 • VIZUALIZACE
 • ÚVOD
 • Klášter Panny Marie

  Premonstrátský klášter z roku 1211, zasvěcený Panně Marii, se nachází ve východní části městysu Nová Říše nad potokem Vápovka.

  Objekt kláštera tvoří jednopodlažní budova se dvěma obdélníkovými uzavřenými nádvořími. Z křížové chodby, která obklopuje rajskou zahradu, vede spojovací chodba do přilehlého kostela sv. Petra a Pavla. Z této spojovací chodby je přístupná i nejstarší část celého komplexu – kaple sv. Anny Samotřetí se vzácnou soškou z 2. poloviny 14. století, která je vytesaná z jednoho kusu kamene. Uprostřed prvního dvora se nachází starobylá kašna, do níž ústil vodovod ze 17. století.

  Ráz budovy dnešního kláštera nese stopy poslední přestavby z roku 1821, kdy po požáru městečka byl celý klášterní areál obnoven na starém půdoryse. Kolem dvou obdélníkových dvorů se rozkládají jednopatrové trakty, v jejichž interiérech jsou v přízemí místnosti s valenými klenbami a výsečemi zdobené štukem. V patře jsou pak sály vymalované iluzivní malbou či figurálními freskami. Na levé straně areálu se nacházejí prelatura a pohostinské pokoje. V prelatuře je umístěna sbírka obrazů, další obrazy jsou umístěny různě po chodbách prelatury a konventu. Naproti hlavnímu vchodu je velký hudební sál. Mezi prvním a druhým dvorem se nachází klášterní knihovna, která je jedním z nejvýznačnějších prostorů celého kláštera. Kolem druhého dvora, tzv. rajské zahrady, se v přízemí nachází křížová chodba v patře pak konvent.

  Klášter zažil období rozkvětu, ale i období válek, nepokojů, požárů a dalších nešťastných událostí. Ale díky neutuchající síle a společnému úsilí se stal střediskem nejen víry, ale i kultury a vzdělanosti i pro široké okolí.

      


  zdroj: stránky kláštera Nová Říše , a stránky Ondřeje Sidora *Krása

  © Bc. Marie FUNÁKOVÁ, 2013