• KE STAŽENÍ
 • VIZUALIZACE
 • ÚVOD
 • Městys Nová Říše

  _________________
  Jméno té vesničky možná neznámé,
  v dějinách jest ale významné.

  © Marie Fuňáková z básně Moje rodná víska  Mětys Nová Říše, se nachází na Českomoravské vrchovině v jihozápadní části Moravy nedaleko historické hranice mezi Čechy a Moravou. Přibližně 25 km severně leží krajské město Jihlava a asi 8 km severozápadně historické město Telč, které je zapsáno na seznam UNESCO. Nová Říše je obklopena lesy a obtékána říčkou Vápovkou, která se posléze vlévá do Dyje. Přesná poloha obce je dána souřadnicemi 15o 33' 45,41'' východní délky a 49o 0' 21,49'' severní šířky. Udávaná nadmořská výška je 536 m n.m. Na jihovýchodním okraji obce se nachází vrch Polanka s trigonometrickým bodem 625 m n.m., který je zároveň i nejvyšším bodem obce. V Nové Říši žije přibližně 855 obyvatel.

  Současný erb i prapor byly obci znovu uděleny 28. února 2000 předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Erb má tvar zakulaceného štítu s červeným polem a skládá se ze zlatého pivovarského šoufku přeloženého zkříženým stříbrným klíčem a mečem se zlatým jílcem a záštitou. Symbolizuje, že Nová Říše byla povýšena na městečko (klíč), bylo jí uděleno právo vařit pivo (šoufek) a měla právo hrdelní (meč). Prapor je pak tvořen třemi vodorovnými pruhy v poměru 1:1:2 v barvě žluté, bílé a červené. 17. března 20011 byl obci navrácen status Městyse.

  Z důvodu absence historických pramenů nelze spolehlivě určit přesné datum založení obce. První zmínka o Nové Říši je datována r. 1211, kdy měl být založen Premonstrátský klášter Markvartem z Hrádku a jeho choťí Vojslavou pro panny sv. Norberta – sestry premonstrátky. Tento konvent byl založen jako díky za šťastný návrat z válečného tažení podle slibu, jež Markvart učinil. První doložená zpráva vztahující se přímo k obci pochází z listiny, která je datována 15. září 1248. Již kolem roku 1363 byla Nová říše přičiněním konventu povýšena na městečko a markrabětem Janem jí bylo propůjčeno tržní právo. První zmínka o vyučování v obci je z roku 1586.

  Nová Říše byla v historii zužována mnohými válkami a požáry a dalšími pohromami. První záznam o přítomnosti cizích vojsk v obci je datován k roku 1278, kdy došlo k vyplenění obce a vypálení Kláštera vítěznými vojsky císaře Rudolfa Habsburského, který táhl s plukem přes Znojmo k Jihlavě. Během 13. stol. trpěla vpádem rakouských vojsk velká část území jižní Moravy. V období husitských nepokojů došlo znova několikrát k vyplenění této obce. Roku 1430 byl pobořen zdejší klášter a řádové sestry premonstrátky byly vyhnány. Tato zkáza je připisována Prokopu Holému. Roku 1458 byla opět vydrancována vojsky Jiřího z Poděbrad. Nedlouho nato při česko-uherské válce roku 1468 zaplavila Moravu vojska Matyáše Korvína. V této době byla údajně obec zcela vydrancována a vypálena. Přes všechny nesnáze se ale obec podařilo vždy obnovit a zachovat tak do dnešních dnů.

  Panoramatický pohled na náměstí v Nové Říši:

  ©Marie Fuňáková, v rámci předmětu YVDD, 2013

      


  Zdroj: bakalářská práce GIS drobných historických objektů na Novoříšsku, Marie Fuňáková, 2012
  viz zdroje bakalářské práce

  © Bc. Marie FUNÁKOVÁ, 2013