• KE STAŽENÍ
 • VIZUALIZACE
 • ÚVOD
 • Křížová cesta v Nové Říši - Kalvárie

  Novoříšská křížová cesta vede podél cesty na Zdeňkov na místní vrch zvaný Spravedlnost (591 m n m), který se nachází severovýchodně od obce. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti 1000-letého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven žulový kříž. O deset let později (r. 1873) zásluhou městečka a zdejšího kláštera vznikla i samotná křížová cesta skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kaplí. Spolu se stávajícím žulovým křížem tak tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo bohužel jen 10 kapliček a kříž.

  Kaple vznikly podle nákresu stavebního mistra Krištofa a pod jeho vedením byly postaveny. Jedná se o jednoduché poklony obdélného půdorysu se sedlovou střechou a nikou – prostorem na obraz. Ozdobeny byly olejovými obrazy na plechu od Čeňka Neumanna z Telče, které byly později nahrazeny litinovými reliéfy. Tyto litinové obrazy se v současné době nachází v místním klášteře a kapličky jsou zatím bez výzdoby. Dále byly zdobeny také dřevěnými křížky od novoříšského truhlářského mistra p. Nixe. Kamenickou práci pak provedl mrákotínský mistr Martin Neužil.

  Původní umístění chybějících kapliček není již zcela přesně známo, ale dle Pamětního spisu se 1. zastavení nacházelo v obci u mostu za řekou Vápovkou. V tomto staročeském ručně psaném pamětním spisu se též píše: „Tato křížová cesta vedena jest od mostu nad řekou Vápovkou podél cesty Želetavské vpravo, na vrchol tak zvaný „Spravedlnost“. Kdežto L.P. 1863 postaven byl památný kříž s nápisem „Pomník tisícenočnice příchodu ss. Cyrilla a Methoda do Moravy“ “. Celá křížová cesta byla vybudována v poměrně krátkém čase. Prvotní myšlenka vznikla sice již roku 1863. Ale než došlo k vyřízení všech potřebných dokumentů a získání financí ve veřejné sbírce, uplynulo několik let a samotná stavba započala v dubnu 1873. Téhož roku 28. září na svátek sv. Václava byla už křížová cesta slavnostně vysvěcena.

  Na 6. dochované kapličce je umístěna pamětní tabule „místo tragické smrti selky Marie Veselé +19. 8. 1957“. Usmýkal ji zde splašený kůň.

  Celá křížová cesta, která se nacházela po mnoho let v neutěšeném stavu, a hrozilo i zřícení kapliček, postupně prochází celkovou rekonstrukcí díky místnímu kulturnímu spolku NOKUS v rámci projektu „Kalvárie znovu ožívá“. Rekonstrukce byla započata v roce 2013. Celé okolí kapliček bylo vyčištěno od nevzhledných dřevin a kapličky samotné byly opraveny. Okolo nik byly vráceny vyprofilované okraje, které se částečně zachovaly jen u 8. kapličky. Kaple, které se nakláněly, byly usazovány a všude jsou navráceny nové dřevěné křížky. Samotný kříž na Kalvárii již prošel generální opravou a znovu má vhodné tělo Kristovo, které odpovídá více původnímu. Také byla na kříž umístěna kopie pamětní desky, z níž se dochovalo pouze torzo. Též chybějící kapličky by měli být časem vystavěny a rozmístěny mezi již stávající.


      


  Zdroj: bakalářská práce GIS drobných historických objektů na Novoříšsku, Marie Fuňáková, 2012
  viz zdroje bakalářské práce

  © Bc. Marie FUNÁKOVÁ, 2013