• KE STAŽENÍ
 • VIZUALIZACE
 • ÚVOD
 • Vizualizace objektů

  V dnešní době existuje nepřeberné možností jak zobrazit určitý objekt například památku. Mezi nejrozšířenější a nejspíše i nejpopulárnější stále patří fotografie. Avšak fotografie zachycuje danou skutečnost pouze staticky, z jednoho místa, a nemůže nám tak vydat reálnou výpověď o skutečném tvaru objektu. Mezi další možnosti patří například video, panoramatická fotografie, virtuální prohlídka a jistě mnoho dalšího. Jedna z možností jak zachytit co nejreálnější podobu objektu je jeho prostorové zobrazení – vytvoření trojrozměrného modelu.

  Trojrozměrné modely velmi dobře reprezentují daný objekt. Model se může tvořit jako model exteriéru, interiéru, nebo komplexní model celé budovy a to buď v reálných rozměrech nebo jako zmenšeninu či zvětšeninu. Z tohoto důvodu modelování vychází z určitých podkladů, ze kterých se dá odvodit skutečná velikost daného objektu. Může to být například projektová dokumentace, historické mapy, fotodokumentace či přímé geodetické měření. Ve výsledku se tak může jednat o zgeneralizovanou zmenšeninu objektu.

  Modely lze tvořit v celé řadě softwaru. Jedním z nich je např. Trimble SketchUp, který je i ve free verzi. Modely vytvořené ve SketchUp je možné publikovat v prostředí Google Warehouse a do 1. října 2013 bylo možné za dodržení určitých podmínek zařadit model i do vrstvy 3D budov v Google Earth.

  Nad vytvořeným modelem je možné provádět další vizualizační úkony, jako je například tvorba videa (animace naříklad přeletu nad objektem). Nebo export do různých formátů tak, aby si uživatel mohlo model sám libovolně prohlížet. K tomu slouží například SketchUp Web Exporter nebo Spread3D. SketchUp umožňuje též export do formátu *.kmz, který lze zobrazit v Google Earth.  V rámci diplomové práce bylo vyhotoveno celkem 6 modelů drobných staveb a komplex areálu kláštera Panny Marie s přilehlým kostelem sv. Petra a Pavla. Dále byl během výuky vizualizace a distribuce prostorových dat ve 2. semestru magisterského studia ve školním roce 2012/2013 vyhotoven model kaple Panny Marie V Lipách a v rámci bakalářské práce GIS drobných historických objektů Novoříšska byl vytvořen model křížové cesty skládající se z 10 výklenkových poklon a jednoho kříže. Došlo tak k vytvoření komplexní galerie veškerých církevních objektů v obci Nová Říše (kromě křížů a soch):

  • Klášter Panny Marie
  • Kostel sv. Petra a Pavla
  • Kaple Panny Marie v Lipách
  • Kaple sv. Jana Křtitele
  • Poklona sv. Marie Magdaleny
  • Poklona Matky Bolestné
  • Poklona Panny Marie
  • Kaplička Panny Marie
  • Křížová cesta – kalvárie
  • Boží muka

  Všechny modely, kromě komplexu kláštera a kostela, se nacházejí v databázi 3D modelů Google Warehouse od uživatele vcelka. Do databáze byly nahrány před 1. říjnem 2013, a proto by se časem snad měli snad zobrazit i ve 3D vrstvě budov v Google Earth. Model celé křížové cesty a model kaple Panny Marie v Lipách se v ní již zobrazuje, protože oba modely byly nahrány mnohem dříve, než modely tvořené přímo v rámci diplomové práce. Prohlížení těchto dvou modelů je tedy možné přímo v Google mapách .

  Komplex kláštera a kostela nemohl být do galerie Google Warehouse nahrán z důvodu jeho velikosti, která přesahuje limit 10MB.

  Veškeré trojrozměrné modely církevních objektů byly vyhotoveny ve free aplikaci SketchUp6 pod systémem Microsoft Windows 7 for Home, formou modelu exterieru.

      


  Zdroj: stránky předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat

  © Bc. Marie FUNÁKOVÁ, 2013