Úvod

  Mapa

  Historie zámku

  Model zámku

  Virtuální prohlídka

  Prohlídková trasa I

  Prohlídková trasa II

  Popis práce


KONTAKT

Zuzana Dočkalová
zuz-do@seznam.cz

© 2011


Prohlídková trasa II

Východní křídlo 1. patra, kterým prochází celá druhá prohlídková trasa, se nachází v nejstarší části celého zámku. V těchto místech se nacházel honosný biskupský palác, který byl v době Kostků z Postupic upraven v duchu pozdní gotiky. Výrazná odlišnost východního křídla je patrná zejména při pohledu ze zahrady na zámeckou fasádu. Okna jednotlivých místností nejsou pravidelně rozvržena podél horizontálních a vertikálních os, jak je tomu u křídla západního, ale zejména v části přiléhající ke kapli vykazují nepravidelnosti oproti zbylé části stavby (nachází se zde i jediný zámecký arkýř).

Druhá prohlídková trasa ukazuje obytné pokoje ze začátku 19. století. Součástí této trasy je i výstup do jediné zámecké věže.

Pro vstup do virtuální prohlídky zvolte místnost kliknutím na odkazy umístěné v následující mapce nebo na náhledy jednotlivých prohlídek. Mezi jednotlivými místnostmi můžete procházet díky propojení virtuálních prohlídek aktivními body.1 - Kaple sv. Moniky

2 - Velký grafický salon3 - Malý grafický salon

4 - Orientální salon5 - Salon s portrétní malbou

6 - Rohový grafický salon7 - Velký sál

8 - Rokokový salon9 - Malá obrazárna

10 - Velká ložnice

Tato webová stránka byla vytvořena v rámci diplomové práce "Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl"

na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

autor: Bc. Zuzana Dočkalová

12/2011