Úvod

  Mapa

  Historie zámku

  Model zámku

  Virtuální prohlídka

  Prohlídková trasa I

  Prohlídková trasa II

  Popis práce


KONTAKT

Zuzana Dočkalová
zuz-do@seznam.cz

© 2011

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka neboli panoramatická prohlídka je interaktivní forma prezentace určitého prostoru. Prezentovaný prostor je zobrazen v celkovém zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně. Virtuální prohlídka využívá promítání převážně válcového nebo sférického panoramatu na kulovou plochu. Díky této projekci se ocitnete v centru zobrazované scény, kde se můžete libovolně rozhlížet.

Složením a vzájemným propojením více virtuálních prohlídek vznikne virtuální procházka. Propojení virtuálních prohlídek je realizováno aktivními průchozími body (hotspoty). Jen pouhým kliknutím na tyto body můžete interaktivně procházet mezi jednotlivými scénami.

Pohyb ve virtuální prohlídce je velmi snadný. V její spodní části je zobrazen toolbar a pomocí jeho tlačítek se můžete ve scéně rozhlížet. Užitím tlačítka plus lze přiblížit detaily scény, tlačítkem mínus zase získáte širokoúhlý pohled na daný prostor, tlačítkem play je možné spustit automatickou rotaci scény a pomocí tlačítka stop ji lze zastavit. Poslední tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí zobrazení aktivních bodů, které vytvářejí propojení mezi scénami.
Pohybovat se ve virtuální prohlídce zle i pomocí klávesnice. Šipkami na klávesnici ovlivníte směr otáčení scény, přičemž se můžete podívat vzhůru i dolů. Klávesy plusmínus lze použít pro zoom a klávesou space (mezerník) je možné zapnout či vypnout zobrazení hotspotů.
Poslední možností je pohyb uvnitř okna s virtuální prohlídkou prostřednictvím tahu myši.

Na následujících scénách si to můžete sami vyzkoušet, tak račte vstoupit.


II. nádvoří zámku

Pohled z arkád zámku


Na následujících obrázcích je ukázka zobrazení panoramatu II. nádvoří zámku Litomyšl jako planetky.

Tato webová stránka byla vytvořena v rámci diplomové práce "Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl"

na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

autor: Bc. Zuzana Dočkalová

12/2011