Úvod

  Mapa

  Historie zámku

  Model zámku

  Virtuální prohlídka

  Prohlídková trasa I

  Prohlídková trasa II

  Popis práce


KONTAKT

Zuzana Dočkalová
zuz-do@seznam.cz

© 2011

Model zámku

Model zámku Litomyšl byl vytvořen v programu SketchUp v. 8. Podkladem pro vyrobení zjednodušeného 3D modelu zámku byly stavební výkresy poskytnuté z archivu zámku.

V následujícím okně si lze model zámku prohlížet tahlem myši doprava a doleva, čímž docílíte rotace modelu. Otáčením modelu si ho můžete prohlédnout ze všech stran.


pohled na nádvoří

pohled shora


Následující obrázky budovy zámku jsou propojeny s virtuální procházkou interiéru zámku. Pro zobrazení jednotlivých virtuálních prohlídek podržte kurzor myši nad okny jednotlivých místností v prvním patře, pak stačí jen kliknout a ocitnete se přímo uvnitř zámku.


Prohlídková trasa I
Prohlídková trasa II


Tato webová stránka byla vytvořena v rámci diplomové práce "Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl"

na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

autor: Bc. Zuzana Dočkalová

12/2011