• ÚVOD
 • PŘÍRODA
 • MAPY
 • VIZUALIZACE
 • ZAJÍMAVOSTI
 • KE STAŽENÍ
  • Třemšín

  Území parku je neodmyslitelně spjato s horou Třemšín, která je dominantou a symbolem celé oblasti. Dává krajině osobitý ráz, tvoří dějiny a je trvalou součástí těchto dějin. Jako je pro jiné Milešovka, Kozákov nebo Ještěd, je pro lidi z jihozápadu Příbramska Třemšín.

  Z dostupných pramenů, poznatků a následně i pohledového průzkumu vrcholu Třemšína je jisté, že na něm stával hradištní objekt. První doložená listina z roku 1349 připomíná jméno Beneše z Třemšína. V dané lokalitě proběhlo v minulém století několik menších průzkumů lokality, které měly potvrdit, nebo vyvrátit domněnku předslovanského osídlení. Úlomky keramiky, které zde byly nalezeny, datují oblast do pozdně hradištní doby (období kolem roku 1200). V roce 2011 byl proveden povrchový průzkum oblasti hradu Třemšín v rámci bakalářské práce na Západočeské univerzitě v Plzni. Autorem práce je Tomáš Krofta. Bakalářská práce se jmenuje Povrchový průzkum hradu Třemšín. Z mého (geodetického) hlediska je zajímavé zpracování a vyhotovení prostorových modelů pozůstatků hradu. Dále se v bakalářské práci věnuje historii objektu, povrchovému průzkumu okolí a pokouší se datovat počátek vzniku hradu.

  Práce je dostupná zde: Tomáš Krofta - Povrchový průzkum hradu Třemšín

  Zdroj: Jan Čáka - Brdské toulání,
  Tomáš Krofta - Povrchový průzkum hradu Třemšín
  viz zdroj diplomové práce [5]


  Design © Bc. Miroslav Šoul    msoul@o2active.cz