• ÚVOD
 • PŘÍRODA
 • MAPY
 • VIZUALIZACE
 • ZAJÍMAVOSTI
 • KE STAŽENÍ
  • Přírodní rezervace a památky

  Přírodní rezervace a přírodní památky Třemšínska jsou v krajině v období jara velmi dobře rozeznatelné. Jsou to oblasti listnatých stromů rostoucích v krajině monokulturního smrkového porostu. Přírodních rezervací je v oblasti Třemšínska šest – respektive pět (PR Getsemanka I. a II. se spojí v nejbližší době v jednu). Přírodní rezervace Na skalách, Getsemanka I. a II. a přírodní památky Třemešný vrch a Hřebenec jsou součástí Přírodního parku Třemšín. Tři přírodní rezervace a jedna přírodní památka (PR Fajmanovy skály a Klenky, PR Kokšín, PR Chynínské buky, PP Míšovské buky) jsou součástí Přírodního parku Brdy, který navazuje svou východní hranicí na Přírodní park Třemšín, a jsou tedy již v Plzeňském kraji.

  Pozn.: Informace o přírodních rezerervacích a památkách byly získány ze zdrojů [24], [25], [26] a [27] uvedených v diplomové práci. Vzdálenostní určení lokalit je definováno od blízkých obcí a osad s vhodným zaokrouhlením (střed obce – střed rezervace resp. památky.)

  • NATURA 2000 - Evropsky významné lokality

  Evropsky významných lokalit je 10, jsou duď součástí, nebo částečně zasahují do Přírodního parku Třemšín. Celkem se vyskytuje na zobrazeném území 15 EVL. Z důvodu velkého počtu EVL není zde uvedený podrobný popis těchto lokalit, ale jen výčet s polohou, výměrou a nadmořskou výškou. Podrobné informace o lokalitách je možné zjistit v odkazu v sekci NATURA 2000 na konci stránky. Některé lokality v sekci NATURA 2000 obsahují více územních celků stejného názvu (např. EVL Velký Raputovský rybník obsahuje dva územní celky). Taktéž EVL Teslíny a Padrťsko. EVL Bradava je sice zakreslena v území třikrát, ale pokud bychom použili jiný mapový podklad (zaujímající větší územní rozsah), zjistíme, že se jedná o jeden celek.

  • Památné stromy

  Památné stromy se vyskytují jako samostané stromy, skupina stromů a nebo stromořadí. V Přírodním parku Třemšín je 6 památných stromů, 2 památná stromořadí a 1 památná skupina stromů. Celkem v zobrazovaném území je 15 památných stromů, 2 památná stromořadí a 1 památná skupina stromů.


  Design © Bc. Miroslav Šoul    msoul@o2active.cz