Svatá Hora

Bazilika - celkový pohledAreál národní kulturní památky Svatá Hora tvoří dominantu na jihu středních Čech nad městem Příbramí, kde se nachází na vrcholku stejnojmenného kopce v nadmořské výšce 590m. Celý areál můžeme rozdělit do dvou hlavních částí. Tou první je obdélníkový komplex ambitů, které byly vystavěny v letech 1659 - 1670 podle návrhu stavitele Carla Luraga a jezuity P. Benjamina Schleyera, tehdejšího správce Svaté Hory.

V jednotlivých rozích ambitů se nacházejí uzavřené v půdorysu osmiboké kaple. Druhou hlavní částí je kostel Panny Marie s kamennou terasou stojící uprostřed obdélníkového komplexu ambitů. Z architektonického hlediska patří celý areál mezi stavby barokní. Detailně zpracovaný popis areálu Svatá Hora naleznete na oficiálních stránkách www.svata-hora.cz.

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová