Svatá Hora

Studenti Vysokého učení technického v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie. Diplomové práce byly zpracovány pod katedrou k153 Mapování a kartografie. Vedoucím všech diplomových prací byl Ing. Petr Soukup,Ph.D., kterému bychom tímto rádi poděkovali za ochotu a pomoc jak při konzultacích, tak při vlastním měření a fotografování objektu.

Bc. Marie Rajdlová

Marie rajdlová
 1. Téma bakalářské práce:
  Testování softwarového vybavení přístroje TC 1200
 2. Téma diplomové práce:
  Tvorba a prezentace digitálního modelu stavebního objektu - Svatá Hora v Příbrami (část Bazilika)

Bc. Michal Šatava

Michal Šatava
 1. Téma bakalářské práce:
  Návrh postupu měření pro DTM
 2. Téma diplomové práce:
  Tvorba a prezentace digitálního modelu stavebního objektu - Svatá Hora v Příbrami (část Ambity)

Bc. Josef Beníšek

Josef Beníšek
 1. Téma bakalářské práce:
  Kartografická prezentace historických statistických dat
 2. Téma diplomové práce:
  Kompletace a prezentace prostorového modelu Svaté Hory v Příbrami

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová