Conferences attended

2017

22. Kartografická konference „Kartografie bez hranic“. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, a Česká kartografická společnost. Liberec, 6.-8. 9. 2017. (poster Janata-Zimová-Soukup-Pavelka: Projekt výzkumu rytin bojišť třicetileté války - postup, analýzy a výstupy)
http://22kk.tul.cz/

28th International Cartographic Conference ICC 2017. International Cartographic Association ICA, Washington D.C., USA, 2.-7. 7. 2017. (the paper Janata-Zimová: Issues of Georeferencing Iconographic Sources Related to Thirty Year's War in the Czech Lands)
http://icc2017.org/

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 27. 6. - 6. 7. 2017. (publisher: Hůlková–Matoušková–Pavelka–Janata: Archaeological Survey of a Field Fortification of the Thirty Year's War; publisher: Housarová–Šedina–Pavelka: Use of Geomatic Methods for Finding and Documenting Historical Artillery Redoubts)
http://www.sgem.org/

Society for Historical Archaeology Conference. 50th Anniversary Conference on Historical and Underwater Archaeology, Forth Worth, Texas, USA, 4.-8. 1. 2017. (the paper Holata-Preusz: Abandoned Rural Settlements and Landscape Transformations in the Early Modern and Modern Period: Innovative Methodological Approaches of Historical Archaeology within a Central European Context)
https://sha.org/conferences/

2016

Countryside, Peasant and War in Central Europe in the Modern Era. From Wars of the 16th Century until the Cold War. National Museum of Agriculture and Charles University in Prague, Faculty of Arts, Prague, 13.-14. 10. 2016 (the paper Matoušek-Hájek: Třicetiletá válka a zemědělská krajina. Výpovědní možnosti písemných, archeologických, kartografických a ikonografických pramenů na příkladu bitvy u Třebele (1647))
http://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/agrarian-history-conference-prague

Archaeologia historica. 48th international conference of middle ages, on "postmedieval archeology", organizer University of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 19.-23. 9. 2016. (the paper Musil-Netolický-Preusz: Archeologický odraz třicetileté války na Chrudimsku)
http://www.ff.jcu.cz/archaeologia-historica-2016

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 28. 6. - 7. 7. 2016 (the paper Faltýnová-Janata-Pavelka: Combination of Airborne Laser Scanning and Other Non-destructive Techniques for Archaeological Prospection)
http://www.sgem.org/

6th International Conference on Cartography and GIS. Bulgarian Cartographic Association, Albena, Bulgaria, 13.-17. 6. 2016. (the paper Janata-Matoušek-Zimová: Geospatial Approach to a Thirty-Years-War Military Encampment in Central Moravia Using Iconographic Sources)
http://iccgis2016.cartography-gis.com/

3rd International Conference on Defence Sites: Heritage and Future 2016. Conference organized by Wessex Institute, United Kingdom a University of Alicante. Alicante, 4th-6th of May 2016. (the paper Matoušek: Documentation, recognition and protection of the modern field fortifications in the Czech Republic. Case study: the Thrity Years´War)
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2016/defence-heritage-2016

2015

War and Peace in Early Modern Literature and Culture. Conference organized in association with the School of English and the School of Modern Languages at Queen’s University Belfast. Belfast, 26th-28th of November 2015. (the paper Zimová-Janata-Chlíbec-Matoušek: Thirty Years War in the Czech lands on engravings in Theatrum Europaeum - Preliminary results of interdisciplinary analyses)
http://blogs.qub.ac.uk/wandp/programme/

European Association of Archaeologists (EAA) conference, Glasgow 2.-5. 9. 2015: L. Holata, Marginal and Peripheral Landscapes in Drahany Uplands and Rokycany Region (The Czech Republic): In: Medieval and Post-Medieval Settlement Abandonment and Human-Environmental Interactions.
http://eaaglasgow2015.com/

1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna University of Technology, 10.-12. 11. 2015 (the paper Janata-Zimová: Iconographic Sources of Swedish Campaign in 1647 in Bohemia in Multidisciplinary Research)
http://cartography.tuwien.ac.at/invitation-to-the-1st-ica-european-symposium-on-cartography/

34th International Conference of the Prague City Archives “Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii“, Prague, 6.-7. 10. 2015. (the paper Matoušek-Chlíbec-Janata-Zimová: Plány obléhání Chebu v červnu a červenci 1647 v Theatru Europaeu. Příklad interdisciplinárního studia ikonografických pramenů)
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=105

Archaeologia historica. 47th international conference of middle ages, organizer the University of West Bohemia, Cheb, 14.-18. 9. 2015. (the paper Preusz-Matoušek-Hrnčiřík-Šámal: The Bronze Golden Fleece. Catholic military pendant from the battlefield of Rozvadov/Waidhaus 1621)
http://ah2015.zcu.cz/

21st Cartographic conference “Všechny tváře kartografie“, Czech Cartographic Society, Lednice, 3.-4. 9. 2015. (poster Janata-Zimová-Soukup: Švédské tažení třicetileté války: ikonografické prameny)
http://czechmaps.cz/21kk/

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, Sofia, 18.-24. 6. 2015. (the paper Janata-Zimová-Matoušek – Proceedings, Vol. 2, pp. 833-840)
http://www.sgem.org/