Sférická panoramata částí kláštera

         Do jednotlivých částí kláštera (označených kolečkem) je možné nahlédnout ve formě sférických panoramat kliknutím na dané číslo nebo pod plánem zvolením názvu místnosti.

dvur Kostel sv. Františka Presbytář kostela sv. Františka Kaple Panny Marie Oratoř sv. Anežky Svatyně Salvátora

Anežský klášter

Exteriér kláštera


Interiér kláštera