Animace modelu

                Zde je možné shlédnout animaci modelu Anežského kláštera.

         Animace byla vytvořena v programu SketchUp a nahrána na server Youtube.