Úvodní stránka

        Vítejte na webových stránkách, které jsou součástí diplomové práce na téma „Tvorba jednoduchého informačního systému kláštera sv. Anežky České v Praze". Práce vznikla pod vedením Ing. Petra Soukupa, Ph.D. na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cílem diplomové práce bylo doplnit model kláštera o další popisné a obrazové informace, vytvořit digitální model terénu okolí kláštera a  vhodně vizualizovat nejdůležitější prostory kláštera.

        K doplnění modelu o další užitečné informace byl využit program SketchUp 2014 s modulem TIS. Pro vizualizaci interiéru a exteriéru kláštera byla zvolena forma sférických panoramat, které je možné shlédnout zde na stránkách.

Anežský klášter

Foto převzato z knihy Anežský klášter v Praze (Doc. Soukupová H.).