Odkazy týkající se areálu Svatá Hora

SVATÁ HORA    Oficiální webové stránky Svaté Hory

SVATÁ HORA - prostorový model      Webové stránky prezentující dvě diplomové práce o tvorbě digitálního modelu Svaté Hory

Odkazy týkající se panoramatické prohlídky

HELMUT DERSCH     Webové stránky Prof. Dr. Helmuta Dersche - tvorba a prezentace panoramatických fotografií

Ke stažení

TEXT DIPLOMOVÉ PRÁCE     Úplné znění diplomové práce ve formátu PDF (4MB)

MILOSTI PANNY MARIE SVATOHORSKÉ     Digitalizovaný text kniny P. Václava Smolíka  C.Ss.R. z roku 1948, použitý při popisu

nástěnných maleb ve formátu PDF (1MB)

ANIMACE     Animace z programu Google SketchUp zobrazující malby ambitů Svaté Hory v Příbrami ve formátu WMV (37MB)

V roce 2012 vyhotovila Jana Melicharová v rámci diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze