V roce 2012 vyhotovila Jana Melicharová v rámci diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze