Dobrý den,

vítejte na internetových stránkách věnovaných prezentaci výsledků diplomové práce Jany Melicharové, studentky posledního ročníku magisterského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Diplomová práce se zabývá vyhotovením dokumentace nástěnných maleb ambitů areálu Svaté Hory v Příbrami. Tato dokumentace dále slouží k vytvoření tapet v prostorovém modelu Svaté Hory. Další součástí práce je vytvoření panoramatické prohlídky vnějších prostor areálu Svaté Hory.

Pro informační databázi významně posloužila kniha Milosti Panny Marie, ve které Václav Smolík popisuje příběhy vztahující se k jednotlivým nástěnným obrazům.

Stručná historie areálu Svaté Hory se nachází v záložce SVATÁ HORA a do databáze nástěnných maleb můžete nahlédnout v záložce AMBITY. Pro nahlédnutí do panoramatické prohlídky, která je uložena ve složce PROHLÍDKA, je nutné povolit Java plug-in. Dále v záložce ODKAZY naleznete vybrané soubory ke stažení a zajímavé odkazy.

V roce 2012 vyhotovila Jana Melicharová v rámci diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze