Digitální model

Podklady

        V archivu Městského muzea ve Františkových Lázních byla dohledána stavební dokumentace některých objektů areálu hradu z roku 1975, tedy zaměření před rekonstrukcí hradu. Konkrétně byla dohledána dokumentace ke stodole, hospodářskému stavení (čeledníku) a hradu. Ke zbylým objektům v předhradí dokumentace v archivu nebyla, protože tyto objekty byly na hrad přestěhovány až v letech 1986-1990. Z jednotlivých stavebních výkresů byly vybrány ty, které byly využitelné pro tvorbu prostorového modelu. Pro tento účel je vhodný především výkres půdorysu a jednotlivé pohledy. Tyto výkresy byly z archivu muzea vypůjčeny a byla provedena jejich digitalizace. Digitalizace vybraných stavebních výkresů v analogové podobě byla provedena na scanneru HP Designjet SD Pro s rozlišením 300 DPI. Skenování bylo zdarma poskytnuto Ateliérem Vystyd v Chebu.

Terénní práce

        Pro objekty, pro které nebyla k dispozici stavební dokumentace, a pro doměření detailů na ostatních objektech, bylo provedeno vlastní zaměření. Pro měření bylo použito pásmo a přístroj švédské firmy Haglőf Vertex Laser 400. Vertex Laser 400 je přístroj, který slouží pro měření vzdáleností, výšek a vertikálních úhlů. Přístroj je kombinací sklonoměru a laserového a ultrazvukového dálkoměru. Přístroj se dělí v podstatě na dvě části a to VERTEX (úhloměrná a ultrazvuková část) a LASER (laserový dálkoměr). Při měření krátkých vzdáleností je přesnější ultrazvukový dálkoměr. Přesnost je řádově v centimetrech. Měření laserem není tak přesné, ale umožňuje měřit delší vzdálenosti v řádech desítek až stovek metrů. Díky měření pomocí ultrazvuku i přes překážky, nachází přístroj využití především v lesnictví. V terénu byly dále pořízeny dokumentační fotografie pro každý objekt v areálu.

Modely

        Tvorba digitálního modelu hradu Seeberg byla rozdělena do několika etap. Nejprve byly vytvořeny modely objektů v předhradí, poté model hradu a nakonec model terénu, na který byly dílčí modely umístěny. Popis tvorby jednotlivých modelů je obsažen v diplomové práci, která je ke stažení ve formátu PDF v sekci odkazy. Následující galerie obsahuje ukázky výsledného modelu vytvořeného v programu SketchUp.

zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit


Porovnání modelu se skutečností

        Následující galerie ukazuje porovnání vybraných částí vytvořeného modelu se skutečností. Vlevo je obrázek vytvořený pomocí modulu Thea Render ve SketchUpu a vpravo fotografie vybrané části. Modul Thea Render byl získán pouze ve zkušební verzi, takže je přes výsledný obrázek vodoznak. Odkaz na stránky, na kterých je modul Thea Render ke stažení, naleznete v sekci odkazy.

zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit
zvetsit zvetsit