Hrad Seeberg

Lokalizace

        Hrad Seeberg se nachází na skalnaté ostružině v obci Ostroh, která spadá na obec Poustka (asi 160 obyvatel). Geograficky patří celá oblast do Ašského výběžku. Nejznámějším městem v okolí hradu jsou Františkovy Lázně.

Historie

        Předpokládá se, že Seeberg byl postaven již někdy na začátku 13. století. Jméno hradu Seeberg se poprvé objevilo v listině Ludvíka z Bavora ze 4. října roku 1322. V této listině Ludvík zastavil Chebsko Janu Lucemburskému za pomoc při kandidatuře na císaře. Kromě pevnosti Seeberg se listina týkala i pevností Hohenberg a Kiensberg. Tato zástava nebyla nikdy vyplacena a Chebsko se stalo součástí Čech. Hrad Seeberg patřil městu Cheb od jeho vzniku až do roku 1434, kdy byl císařem Zikmundem Lucemburským darován kancléři Kašparu Šlikovi. Šlik neměl dostatek financí na udržování hradu, a ten tak velmi zpustl. Po smrti Viléma Šlika je hrad v roce 1461 prodán jeho manželkou Kašparu Junckerovi.
        V roce 1466 nabídl Kašpar hrad na prodej městu Cheb, to však nabídku odmítlo a upozornilo Kašpara, že hrad nesmí být prodán žádnému cizinci. Místo prodeje začal Kašpar stavět v roce 1470 kostel svatého Wolfganga naproti hradu. Dokončení kostela se Kašpar nedočkal, v roce 1474 zemřel. Po jeho smrti se stávají majiteli bratři z Neuberga, Konrád a Jošt. Velkým problémem pro nové správce hradu Seeberg byl jejich soused Jorg Zedwitz z blízkého hradu Libštejn. Zedwitz svými loupeživými výjezdy ohrožoval celé Chebsko. Hrad Libštejn byl nakonec dobyt Chebskými. V roce 1648 byl hrad dobyt, vykraden a vypálen Švédy pod velením generála Königsmarka. V té době ho vlastnil Vít Dětřich ze Steinheimu, který před Švédy uprchl do Prahy. Po svém návratu nechává hrad opravit. V roce 1703 se stal Seeberg opět majetkem města Chebu. Hrad byl nejprve spravován pověřeným správcem města Chebu, později byl pronajímán bohatým měšťanům. V roce 1809 si hrad pronajímá J. Bauman a rytířský sál upravuje na výčep piva. Z hradu chtěl vybudovat útočiště pro návštěvníky nově vzniklých Františkových Lázní. Tento záměr se nejspíše nezdařil a hrad je v devadesátých letech obydlen dělníky, kteří hrad postupně vybydleli.
        Město Cheb zahájilo v roce 1907 postupnou rekonstrukci, která trvala do třicátých let. V roce 1943 byl hrad zabrán nacistickou armádou a na hrad byly přestěhovány stroje na výrobu leteckých dílů. Po válce se stav hradu začal velmi rychle zhoršovat, objevuje se dřevomorka a stropní konstrukce jsou v havarijním stavu. Poslední etapou v novodobé historii je rekonstrukce hradu. Rekonstrukce hradu začala v osmdesátých letech, kdy skupina mladých lidí vypracovala studii a začala s odklízecími pracemi. Do záchranných prací významně zasáhl ředitel Městského muzea ve Františkových Lázních PhDr. Stříbrný, který do prací zapojil i místní a krajské správní instituce. Hrad byl převeden do majetku města Františkovy Lázně. Pod vedením Městského muzea ve Františkovýh Lázních začala systematická rekonstrukce, která vyvrcholila po 4 letech znovu otevřením hradu veřejnosti. Dnes je hrad významným turistickým centrem regionu.

zvetsit zvetsit