Úvodní stránka

        Tyto webové stránky prezentují výsledky diplomové práce Petra Lavičky na téma „Digitální model hradu Seeberg a jeho vizualizace“ zpracované pod vedením Ing. Petra Soukupa, Ph.D. na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Při výběru tématu diplomové práce bylo využito navázané spolupráce s městem Františkovy Lázně, konkrétně s ředitelem Městského muzea ve Františkových Lázních Mgr. Janem Šamatou, který projevil zájem o zpracování digitálního modelu hradu Seeberg. Cílem diplomové práce bylo vytvořit reálný digitální model celého areálu hradu Seeberg a výsledný model vhodně prezentovat. Pro vytvoření modelu byla použita volně dostupná verze programu SketchUp 2014.