Animace

        Animace byla vytvořena v programu SketchUp, ve kterém stačí zadat klíčové snímky a nastavit požadované parametry animace. Pro plynulost animace byla při exportu zvolena hodnota 30 snímků za sekundu. Jako vhodné oživení animace se ukázalo být použití sekčních řezů, pomocí kterých lze vyvolat efekt postupného objevování staveb, stromů a ostatních prvků scény.