Významná místa

V následující kapitole jsou popsána významná, nebo-li charakteristická místa této lokality, která byla vybrána autorkou.

 

Každé z míst je vizualizováno formou 3D modelu, panoramatického snímku či fotografií. Všechny tyto formy jsou k nahlédnutí či stažení u příslušných míst.

 

Jako zajímavost uvádím panorama protějších Bohnic s výhledem na Pražský hrad.

 

Pokud byste se o způsobu zpracování vizualizace chtěli dozvědět více, přečtěte si text celé diplomové práce.

 

Hlavními zdroji informací o významných místech této lokality jsou:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

ENVIS

Lysolajský zpravodaj

Město Roztoky

Praha zelená

ZŠ Mikoláše Alše