O projektu

Diplomová práce s názvem Webová prezentace historie a současnosti městské části Praha - Suchdol vznikla za pomoci vedoucího práce, Ing. Petra Soukupa, PhD., kterému bych tímto chtěla poděkovat za poskytnuté konzultace. Dále bych chtěla poděkovat starostovi městské části Praha - Suchdol, Ing. Petru Hejlovi, který mi (po nápadu tématu práce) objasnil nynější situaci v této lokalitě.

 

Kateřina Jarošová

 

 

Historie Suchdola byla čerpána z knih Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce od Vladimíra Laštovky a z knihy Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem od Ladislava Navrátila, které mohu jen doporučit k přečtení.

 

Historie z minulosti Suchdola a Sedlce Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem

 

Další informace byly čerpány z odkazů uvedených vlevo, které o městské části Praha - Suchdol vypovídají také mnoho a jsou velice zajímavé.