Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému

Zkušební výstupy

Na této stránce jsou k dispozici odkazy na prohlédnutí či stažení výstupů z některých testovaných programů. Popis testování a zjištěných problémů je možné nalézt v textu diplomové práce.


WalkAbout3d

Program WalkAbout3d slouží pro tvorbu virtuálních procházek modelu vytvořeného v aplikaci SketchUp. Pro testování funkcí byla využita demoverze programu. Přidávání odkazů na webové stránky se bohužel neukázalo jako plně funkční. Přesto ale může být virtuální procházka modelů zajímavá.

Model Hernychovy vily (exe soubor 19MB)
3D model Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí jsem vytvořil v rámci bakalářské práce a dále upravoval v předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat (prezentace modelu). Exportováno do exe souboru programem WalkAbout3d. Výsledný model obsahuje zkušební odkaz na sochu sv. Floriana v samostatném souboru, který byl spojen s modelem hlavním.

Model Svaté Hory (exe soubor 32MB)
Model Svaté Hory v Příbrami byl zpracováván v rámci několika diplomových prací (stránky modelu). Zkušební export do exe souboru. Pomalé načítání!


Sketchfab

Sketchfab je webová služba, která slouží pro zveřejňování a sdílení 3D modelů. Služba je založena na HTML5 a WebGL.

Hernychova vila v databázi Sketchfab
Do databáze Sketchfab byl model Hernychovy vily nahrán v různých formátech. Funkční byl import ve formátech 3ds, dae, obj, fbx a kmz. Bohužel se při použití všech formátů objevil problém se zobrazením některých textur.


CopperCube

CopperCube je editor, který je možno kromě tvorby 3D her využít také pro vytváření webových prezentací 3D modelů. Pro testování funkcí byla využita demoverze programu.

Pražská brána
Malý zkušební model, který představuje část areálu Svaté Hory v Příbrami. Vytvořen byl pro demonstraci možností editoru CopperCube a exportován pro zobrazení pomocí WebGL. Model je zobrazen v rámci HTML5 elementu canvas. Další informace se zobrazí ve vnořené stránce po kliknutí na objekt.

Hernychova vila
Model exportovaný z editoru CopperCube bez dalších informací. V HTML bohužel nejsou některé textury správně zobrazeny. Načítání může trvat dlouho! Pro bezproblémové (a rychlé) prohlížení lze stáhnout exe soubor (16MB).
Ovládání: kurzorové šipky, otáčení pohledu myší (se stisknutým levým tlačítkem)

© 2013 Pavel Tobiáš