Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému

Dobrý den,

tyto stránky slouží pro prezentaci výsledků diplomové práce "Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému". Ta byla psána v rámci magisterského studia oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Odkaz na úplný text práce je k dispozici na stránce Odkazy.

Práce se nejprve zabývá možnostmi propojení modelu v programu SketchUp s dalšími informacemi. Je zde popsáno rozšíření aplikace SketchUp pomocí zásuvných modulů - pluginů a také správa atributů objektů v modelu. Představeny jsou i příklady zajímavých zásuvných modulů. Na stránce Odkazy jsou proto uvedeny také odkazy na tyto moduly.

Pro správu atributů objektů v aplikaci SketchUp byl naprogramován vlastní zásuvný modul TIS. Další informace o tomto zásuvném modulu naleznete na stránce Plugin TIS.

V rámci diplomové práce byly zkoumány také možnosti sdílení modelů, které byly vytvořeny v aplikaci SketchUp, na webu včetně dalších informací o jejich objektech. Zkušební výstupy, které jsou výsledkem testování k tomuto účelu vhodných aplikací, je možno prohlížet na stránce Zkušební výstupy. I na stránky těchto aplikací je potom možno přejít na stránce Odkazy.

Pavel Tobiáš

© 2013 Pavel Tobiáš