Dobrý den,

vítejte na internetových stránkách určených k prezentaci výsledků diplomové práce "Optimalizace postupu tvorby prostorových modelů soch".  Diplomovou práci vytvořil Jan Petřík, student druhého ročníku magisterského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

V záložce "Svatá Hora" se dočtene o historii areálu Svaté Hory, ve kterém se nachází snímkované sochy.

V záložce "Ke stažení" naleznete text diplomové práce a výsledné prostorové modely soch.

Poslední záložka "Odkazy" obsahuje odkazy na programy, které byly při práci využity.