Níže uvedené odkazy vám umožní stáhnout text DP a vytvořené prostorové modely
 • Text diplomové práce ve formátu PDF
 • Instalační soubor programu MeshLab, který umožňuje zobrazení 3D modelů: MeshLab_v132.EXE

 • Prostorové modely soch vytvořené metodou průsekové fotogrammetrie:
  • S využitím programu Hypr3D: formáty DAE a PLY
  • S využitím programu 123D Catch: formáty OBJ a DWG
  • S využitím komerčních programů PhotoModeler Scanner a Geomagic Studio: formáty OBJ a 3DPDF
 • Prostorové modely soch vytvořené metodou stereofotogrammetrie a za využití komerčních programů PhotoModeler Scanner a Geomagic Studio:
  • Socha č. 1 snímkovaná s vybavením za minimální pořizovací cenu: formáty OBJ a 3DPDF
  • Socha č. 2 snímkovaná s vybavením za minimální pořizovací cenu: formáty OBJ a 3DPDF
  • Socha č. 1 snímkovaná s vybavením za vyšší pořizovací cenu: formáty OBJ a 3DPDF
  • Socha č. 2 snímkovaná s vybavením za vyšší pořizovací cenu: formáty OBJ a 3DPDF