Zpracování

        Tvorba této diplomové práce měla několik cílů. Tím hlavním bylo vytvoření reálných vizualizací vybraných objektů. Zároveň byl kladen důraz na popis prací při tvorbě modelů v programu Trimble SKetchUp a vhodné doplnění programu o nadstavbové funkce, bez kterých by nebylo možné zvolené objekty díky své prostorové složitosti vymodelovat. Výsledný materiál tak může posloužit jako učebnice pro uživatele programu SKetchUp.

        Samotné zpracování tohoto projektu lze rozdělit do několika fází. Protože ke zvoleným objektům neexistuje stavební dokumentace, byla v prvním kroku ke každému objektu vytvořena dokumentace vlastní tvořená oměřením půdorysu, určením výšek jednotlivých výškových úrovní objektů a oměřením detailních prvků. Takto vytvořená dokumentace byla vytvořena sadou dokumentačních fotografií pro každý objekt. Fotografické snímky posloužily zejména jako vzor pro dosažení vizuální shodnosti modelu se skutečným objektem. Jak již bylo řečeno, následná tvorba modelů byla provedena v programu SKetchUp. Výsledné modely byly prezentovány různými formami, které jsou v dnešní době pro prezentaci 3D modelů dostupné. Z hlediska atraktivity je nejzajímavějším výstupem každého modelu virtuální proházka, kterou si můžete stáhnout v okně ke stažení. Druhy provedených prezentací jsou uvedeny v sekci 3D výstupy. Na závěr celé práce byla vytvořena animace zachycující všechny vytvořené modely v jednom videu.