Abstrakt

        Tyto webové stránky vznikly za účelem prezentace výsledků diplomové práce na téma „Tvorba a vizualizace 3D modelů vybraných pramenů ve Františkových Lázních“. Obsahují veškeré výstupy projektu v podobě obrázků, animace a v podobě vybraných dat, která jsou volně dostupná ke stažení. Práce vznikla pod vedením Ing. Petra Soukupa, Ph.D. na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze za účelem vytvoření prezentace vybraných stavebních objektů nad prameny Františkových Lázní.