vizualizace železniční trati praha - kralupy nad vltavou
Úvod
Historie
Fotodokumentace trati
Prezentace 3D modelů
Diplomová práce
Kontakt

    Prezentace 3D modelů

3D modely železničních budov byly vytvořeny v programu SketchUp verze 2014 za pomoci dostupných výkresů a pořízených snímků. K těmto modelům byl dále připojen digitální model terénu vygenerovaný ze Základní báze geografických dat (ZABAGED) vrstevnice. Modely byly vytvořeny pro 5 stanic (Praha - Bubny, Praha - Bubeneč, Roztoky u Prahy, Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou). U stanice Libčice nad Vltavou byl model převzán a doplněn z mé Semestrální práce z předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat.  Po vytvoření prostorových modelů následovalo vyhledání nejlepších metod prezentace modelů buď na webu nebo z disku počítače. U vizualizace modelů pomocí HTML5 doporučuji použít Internet Explorer. Všechny způsoby vytvořených vizualizací jsou k prohlédnutí zde:

    Praha - Bubny

Trimble 3D Warehouse, Sketchfab, HTML5, 3D pdf

    Praha - Bubeneč

Trimble 3D Warehouse, Sketchfab, HTML5, 3D pdf

    Roztoky u Prahy

Trimble 3D Warehouse, Sketchfab, HTML5, 3D pdf

    Libčice nad Vltavou

Trimble 3D Warehouse, Sketchfab, HTML5, 3D pdf

    Kralupy nad Vltavou

Trimble 3D Warehouse, Sketchfab, HTML5, 3D pdf

Modely ve formátu KML pro Google Earth jsou ke stažení ve složce diplomová práce.
   
Úvod | Historie | Fotodokumentace trati | Prezentace 3D modelů | Diplomová práce | Kontakt

Tato webová stránka byla vytvořena v rámci diplomové práce "Vizualizace železniční trati Praha - Kralupy nad Vltavou"

na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

autor: Bc. Jan ŠAFRÁNEK

© 1/2015