Tvorba

Tvorba Tvorba Tvorba

Jak již bylo zmíněno, hlavním motivem mé diplomové práce je tvorba 3D modelů soch z fotografií . Jedním z nejdůležitějších úkolů, bylo pořídit fotografickou dokumentaci vybraných soch. Bohužel ne všechny plastiky byly dostupné pro fotografování ze země a ze všech stran. Ty jež dostupné ze země byly jsem fotografovala sama, ale ty které byly umístěny na kamenném zíbradlí vysokém asi 3 metry, musely být snímkovány ze žebríku pomocí monopodu. Protože při fotografování z monopodu nebylo vidět na display fotoaparátu, propojila jsem fotoaparát s počítačem a snímkovala pomocí živého náhledu. Pořízené snímky jsem pak roztřídila, přejmenovala, změnšila či z výběru vyřadila. K vytvoření modelů jsem použila několik volně dostupných programů, které mají odlišné výstupní formáty.

Jako první byla použita aplikace 123D Catch od firmy Autodesk. Aplikace je založena na principu Cloud computing, který ve své práci také popisuji. Pokud se aplikaci podaří model vytvořit, je uspokujující a lze jej rovnou sdílet na internetu.

Další testovaná aplikace byla Insight3D. Tento program je tvořen souborem několika výpočetních algoritmů jejichž autorem je Lukáš Mach. Dokáže vygenerovat mračno bodů a textury implementovat pomocí polygonů. Toto je dobře využitelné, pokud tvoříte model pravidelného objektu.

Jednou z posledních testovaných aplikací byla Hypr3d. Jedná se o webovou aplikaci, kam je možné, po vytvoření účtu, nahrát fotografie objektu. Následně se vytvoří model, který si lze prohlédnout či stáhnout.

Více informací naleznete v mé diplomové práci, nebo na stránkách konkrétních aplikací.