SketchUp Web exporter

Prostřednictvím Web Exporter pluginu (Beta) do editoru SketchUp si na této stránce můžete prohlédnout model Evangelického kostela v Litoměřicích. Tento prohlížeč, který je založen na jednoduchém principu přecházení mezi jednotlivými 2D snímky, je tedy vhodný spíše pro jednotlivé budovy a předměty.