Sférická panoramata

Sférická panoramata obsahují nejzajímavější části exteriéru (žluté kolečko) a interiéru (modré kolečko) Anežského kláštera

Kliknutím na barevné kolečko se otevře příslušné panorama

Rajský dvůr 1 Rajský dvůr 2 Klášterní zahrada 1 Klášterní zahrada 2 Klášterní zahrada 3 Severovýchodní část 1 Severovýchodní část 2 Ambit menších bratří Jihovýchodní část Kostel sv. Františka Presbytář kostela sv. Františka Kaple Panny Marie Oratoř sv. Anežky Svatyně Salvátora Kapitulní síň Ambit klarisek Refektář - pracovna sester

Anežský klášter

Exteriér kláštera:
 1. Rajský dvůr 1
 2. Rajský dvůr 2
 3. Klášterní zahrada 1
 4. Klášterní zahrada 2
 5. Klášterní zahrada 3
 6. Severovýchodní část 1
 7. Severovýchodní část 2
 8. Ambit menších bratří
 9. Jihovýchodní část


Interiér kláštera:

 1. Kostel sv. Františka
 2. Presbytář kostela sv. Františka
 3. Kaple Panny Marie
 4. Oratoř sv. Anežky
 5. Svatyně Salvátora - pohřebiště Přemyslovců
 6. Kapitulní síň
 7. Ambit klarisek
 8. Refektář - pracovna sester

Copyright (c) 2014 Kateřina Čechurová - Šablona webu: Tvorba Webu - Sponsor: Krátce.info