Anežský klášter v Praze

Anežský klášter


Úvodní stránka

Vítejte na stránkách, které prezentují výsledky bakalářské práce s názvem
„Tvorba a vizualizace prostorového modelu Anežského kláštera v Praze“.

Zprvu je nutné dodat, že tyto webové stránky včetně jejich obsahu vznikly na základě bakalářské práce Kateřiny Čechurové, studentky posledního ročníku bakalářského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Výsledkem bakalářské práce je vizualizace prostorového modelu objektu, který byl vytvořen v programu Google SketchUp a prohlídka exteriéru kláštera pomocí sférických panoramat.

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte tyto prezentační formy Anežského kláštera obsahují a lze si je prohlédnout v následujích záložkách.

Copyright (c) 2012 Kateřina Čechurová - Šablona webu: Tvorba Webu - Sponsor: Krátce.info