Kresba parcel

K dispozici je textový soubor seznamu souřadnic body.txt ($čb$, $y$, $x$). Seznam souřadnic obsahuje souřadnice lomových bodů parcely uspořádané po obvodu. Nakreslete hranici této parcely. Postup zpracování zapište do souboru parcela.m.

Pozn.: Hranice parcely musí být uzavřena (poslední bod hranice spojte s prvním bodem).

Dále proveďte:
  1. Nastavte stejné měřítko v obou souřadnicových osách a vypněte popis os.
  2. Zákres hranice parcely uložte do souboru parcela.pdf.
  3. Doplňte do skriptu test na nedostatečný počet lomových bodů hranice (pokud počet bodů bude menší než 3, skript vypíše příslušné upozornění a skončí).

Jako rozšíření úlohy lze volitelně provést další zpracování (postup uložte do souboru parcely.m).

K dispozici je textový soubor body2.txt, který obsahuje parcelní čísla a souřadnice lomových bodů několika parcel.

Formát souboru je následující:

čp1       % parcelní číslo
čb1 y1 x1 % číslo bodu, souřadnice y a x 1. bodu
čb2 y2 x2
...
čbN yN xN
prázdný řádek
další parcela, nebo konec souboru

Pro představu je k dispozici náčrt situace (ve formátu pdf, orientace os S-JTSK).

Vykreslete hranice všech parcel a jejich parcelní čísla. Kresbu uložte do souboru parcely.pdf.

Pozn.: Nastavte stejné měřítko v obou souřadnicových osách a vypněte popis os.