Seznam souřadnic

Základní operace se seznamem souřadnic bodů.

K dispozici je textový soubor seznamu souřadnic ss.txt ($čb$, $x$, $y$, $z$). Úkolem je provést s tímto seznamem souřadnic posloupnost několika jednoduchých operací. Postup zpracování je potřeba zapsat do skriptu seznam.m.

Postup:

 1. načíst celý seznam souřadnic

 2. setřídit seznam souřadnic podle čísla bodu (sortrows)

 3. najít minimální a maximální číslo bodu (ČB)

 4. najít minimální a maximální souřadnice $x$, $y$ a minimální a maximální výšku $z$ (opsaný kvádr)

 5. vypočítat průměrné souřadnice $x$ a $y$ a průměrnou výšku $z$

 6. přidat na konec načteného seznamu souřadnic bod s ČB = max. ČB + 1, s průměrnými souřadnicemi a průměrnou výškou

 7. otestovat, zda existuje v seznamu souřadnic bod číslo 123 (ind=find(SS(:,1)==123)

 8. opravit výšku bodu 58 ze 4 na 40 metrů

 9. uložit seznam souřadnic do textového souboru ss2.txt (ČB jako celá čísla, souřadnice na cm, výšky na dm)

 10. uložit do textového souboru stat.txt informace:

 11.  počet bodů:
   min. ČB:      max. ČB:
   min. x:       max. x:
   min. y:       max. y:
   min. z:       max. z:
   průměr x:      průměr y:
   průměr z:
  


Volitelně lze provést tyto operace (náměty pro experimenty):